• 1

Kontrola kvality

Kontrola kvality

 Kontrola kvality banky

4
3
7

Správy sa zameriavajú na všetky rozmery vrátane rozmerov montážnych častí

Kontrola tvrdosti a rozmerov detských komponentov.

Skúmanie metalografickej štruktúry a tvrdosti

Vyšetrenie a analýza

3

Pevnosť v ťahu

1

Skúška pieskom

2

Mikroskopické vyšetrenie štruktúry a rozloženia vločiek spolu s meraním veľkosti zrna.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1